Tag-rugby voor Guppen en Turven

Waarom Tag-rugby voor de guppen en turven?

 

Voor het spelregelboekje klik hier.

Het Landelijk Jeugd Overleg heeft op advies van het High Performance Team een belangrijk besluit genomen. Vanaf het seizoen 2016-2017 spelen de turven en guppen Tag-rugby. Deze vorm van rugby is in de meeste top 10 landen al heel gewoon.

De toelichting van het High Performance Team.

Rugby is ontwijken en contact maken. Tag–rugby is een spel van ontwijken, accelereren en de ruimte benutten. Rugby Nederland wil in navolging van de top 10 landen het rugbyspel optimaal ontwikkelen.  Dat Tag-rugby een uitstekende basis is voor de rugbyontwikkeling is inmiddels een bewezen feit. De meeste landen uit de top 10 ranking van World Rugby starten met Tag-rugby bij de jongste jeugd. Tag-rugby is een spel voor iedereen, groot en klein.

Spelers spelen ongedwongen omdat er nog geen sprake is van (harde) contactsituaties. De drempel om rugby te gaan spelen ligt lager. De spelers leren het contact te ontwijken door de principes van het rugbyspel toe te passen (balbezit, voorwaarts gaan, support geven, continuïteit behouden en pressie geven). Het spel wordt sneller en veeleisender voor de jonge spelers. De basisvaardigheden (passen, vangen en rennen) komen nadrukkelijker in beeld. Het uiteindelijke doel: snel en aantrekkelijk rugby.

De focus ligt in deze fase meer op beweeglijkheid, mobiliteit en flexibiliteit. Beslissingen worden sneller genomen.  Tag-rugby is een zorgvuldige introductie in de rugbysport. Door eerst de nadruk te leggen op de genoemde basisvaardigheden, wordt de introductie van contact makkelijker. De basisvaardigheden zijn inmiddels ingeslepen: de guppen en turven zijn klaar voor de volgende fase. Ze hebben inmiddels geleerd hoe ze de ruimte optimaal kunnen benutten. Gevolg is onder meer dat er meer continuïteit in het spel zal ontstaan. Het stop-start rugby wordt geëlimineerd, er zijn minder rucks.  Deze visie ligt in het verlengde hoe Rugby Nederland het spel wil ontwikkelen.

“A fast skilful adaptive game to play and watch”