Ereleden en Leden van Verdienste

Ereleden Peter van Maanen († 2000)
  Aad van Buitenen
  Joop Jansen
  Ton van de Sande
  René Pijnenburg
  Piet van Oers
  Frank van Nielen

 

 

 Leden van Verdienste Rik Roovers
  Frank Maas
  Bert Aartsen
  Sjoerd Wartena

 

 

Sponsoren