REL en Corona update 4

Etten-Leur dd29-09-2020

Beste Rel-leden, oud-leden, ereleden, vrijwilligers en een ieder die REL een warm hart toedraagt,

In navolging van de maatregelen welke door het kabinet zijn uitgeroepen, hebben we vandaag overleg gehad hoe nu verder…

De volgende maatregelen zijn genomen of opgelegd:

•             Het clubhuis is en blijft tot nader order dicht. Dit geldt voor trainingsavonden als ook wedstrijddagen.

•             De kleedkamers zijn gesloten*.

•             Ouders/verzorgers mogen niet op het terrein tijdens trainingsavonden.

•             Begeleiders/trainers/coaches/bestuursleden die absoluut noodzakelijke zaken dienen te regelen, mogen het terrein op.

•             Het toilet in de kleedkamers zijn open.

•             Omgekleed op de club aankomen.

•             Eigen drinkfles/bidon meenemen.

•             Na trainingen en wedstrijden niet blijven hangen maar direct naar huis toe.

•             Vervoer uitwedstrijden? Zie richtlijnen RIVM **

* Conform het protocol zoals hieronder vermeld in stuk “sportkantines gesloten” zou de kleedkamer open mogen, echter aangezien daar de corona-regels mbt afstand etc… gelden kunnen wij hier niet aan voldoen en dus moeten besluiten de kleedkamers gesloten te houden.

**Richtlijnen RIVM

Wel of geen mondkapje in de auto ?

Of u wel of geen niet-medisch mondkapje draagt in de auto hangt af van de situatie:

-              Wel een mondkapje: u zit met mensen in de auto uit een ander huishouden.

-              Geen mondkapje: u zit in de auto met mensen uit hetzelfde huishouden.

Kinderen tot en met 12 jaar hoeven geen mondkapje te dragen.

Bijgevoegd hieronder de communicatie zoals deze door Rugby Nederland vandaag met ons gedeeld is…

Als er veranderingen in de situatie plaats vindt, zullen we dit weer met jullie delen, tot die tijd moeten we helaas deze regels naleven.

Namens het bestuur,

Thierry Bayle

Voorzitter REL


Communicatie Rugby Nederland

DE SPORT BLIJFT OPEN, DE COMPETITIE DRAAIT DOOR,

MAAR ZONDER PUBLIEK EN KANTINES GAAN DICHT

De samenleving wordt hard getroffen door de nieuwe coronamaatregelen. Het kabinet heeft aangegeven dat deze nodig zijn om de exponentiële stijging van de verspreiding van het coronavirus in te dammen. De maatregelen zijn erop gericht de verspreiding van het virus over 3 weken beduidend kleiner te laten zijn. Dat is belangrijk voor de volksgezondheid, maar zeker ook voor het sociaaleconomische leven in Nederland waar de sport zo’n belangrijk onderdeel van is.

Ondanks deze aangescherpte maatregelen is er veel aandacht voor de sport in de persconferentie van maandag 28 september jongstleden. In overleg met de NOC*NSF zijn de aangescherpte maatregelen uitgewerkt en dit betreft voor onze sport vooralsnog, in grote lijnen het volgende:

•             De sport, en daarmee de competitie, gaat door

GTBM

•             Geen publiek toegestaan

•             Sportkantines gesloten

•             Ondersteuning rugbyclubs

De sport, en daarmee de competitie, gaat door.

Het beoefenen van de sport mag, en alles wat je daarbij nodig hebt, ook! Vanuit Rugby Nederland volgen wij zoveel mogelijk de richtlijnen van de RIVM en de NOC*NSF. Uit het overleg met NOC*NSF kwam naar voren dat er geen dringende redenen zijn om centraal wedstrijden af te gelasten.

!            Er werd eerder gespeculeerd over reisbeperkingen voor teams/spelers. Wij willen graag benadrukken dat deze er niet zijn binnen ons land.

Dit betekent dat ook de GTBM-wedstrijden door kunnen gaan op voorwaarde dat thuisspelende en bezoekende clubs aan de geldende beperkingen kunnen voldoen, waaronder het alleen toelaten van strikt noodzakelijke begeleiding en een verbod op toeschouwers. Als verenigingen in onderling overleg tot de conclusie komen dat de speelomg¬eving voldoende veilig is en alle partijen zich hierbij voldoende comfortabel voelen, kunnen deze wedstrijden doorgang vinden.

Geen publiek toegestaan.

Vanaf 29 september 18.00 uur is publiek 3 weken niet meer toegestaan bij sportactiviteiten. Dat geldt zowel voor professionele sportwedstrijden als voor amateurwedstrijden.

Dit verbod geldt voor alle soorten sportwedstrijden, en alle soorten publiek. Ook voor ouders die naar hun sportende kind willen kijken.

•             Wanneer sporters klaar zijn met hun wedstrijd vallen zij onder toeschouwers/publiek. Wanneer de betreffende wedstrijd onderdeel is van een officieel toernooi, en de sporters nadat ze het veld aflopen weer in actie moeten komen, dan behoort dit bij de normale sportbeoefening en dan is het wél toegestaan.

Sportkantines gesloten.

Vanaf 29 september 18.00 uur gaan sportkantines tijdelijk dicht.

Om te voorkomen dat grote groepen mensen bij elkaar komen, is de keuze gemaakt om de sporthoreca te sluiten. Dit geldt voor alle horeca die op of in een sportgelegenheid ligt.

!           In het landelijk protocol is te lezen dat de kleedkamers en toiletvoorzieningen gebruikt mogen worden.

Het doel is om de sportbeoefening zoveel mogelijk door te laten gaan, zonder grote groepen mensen bij elkaar te brengen. Daarom zijn toeschouwers niet meer toegestaan. En om diezelfde reden heeft Rugby Nederland reeds gecommuniceerd dat het topsport, het Regio Rugby en de Girls Rugby Festivals opgeschort wordt, en enkel met oog op de komende interlands het seniorenprogramma zeer minimaal en aangepast doorgang vindt. De focus nu ligt op de landelijke competitie en op de gezondheid van de clubs.

Ondersteuning rugbyclubs.

Met het wegvallen van inkomsten uit publiek en kantines zullen sportverenigingen veelal niet in staat zijn zonder verlies te werken. De NOC*NSF is met de overheid in gesprek over de benodigde compensatie. Zij zullen gaan in overleg of het derde steunpakket voldoende zal zijn, of dat er extra steun nodig is. Wij zullen hier zo snel als dit toelaat met de rugbyclubs over communiceren.

Verder…

Op de website van de Rijksoverheid zijn heel veel antwoorden te vinden op reeds gestelde vragen. Deze kun je hier vinden. Ook geldt te allen tijde het landelijke sportprotocol van de NOC*NSF, die is hier te vinden is.

Staat uw antwoord hier niet bij, schroom dan niet en mail uw vraag naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Wij zijn heel blij te zien dat rugbyclubs hun verantwoordelijkheid nemen en er initiatieven worden genomen om de grote groepen te beperken waar mogelijk. We zien dat trainingen worden verspreid over de hele week en dat driekwarters en voorwaartsen zelfs op sommige clubs gescheiden trainen. Ook zien we dat online-trainingen vanuit huis worden aangeboden zoals wedstrijdanalyses. Wij willen jullie hiervoor danken.

Namens heel Rugby Nederland danken wij u voor uw begrip,

REL en Corona update 3

REL en Corona update 3 

Etten-Leur 05 juli 2020

Beste Rel-leden, Ereleden, ouders van Jeugdleden en belangstellenden, 

Allereerst hopen we (wederom) dat het goed gaat met een ieder en jullie naasten. Tot zover hebben we (wederom) niet gehoord dat er leden van onze club besmet zijn of zijn geweest, of in ieder geval niet bewust. 

Hierbij weer een update die we met jullie delen na aanleiding van de info die vanuit het RIVM is medegedeeld. 

Hieronder een korte samenvatting wat er veranderd is en aan welke regels we ons aan dienen te houden. 

 

1. Velden open en trainingen met contact mogelijk. 

Zoals reeds eerder via de mail is de termijn van het onderhoud aan het velden voorbij. Op het trainings- en wedstrijdveld mag getraind worden. 

Inzet categorieën en bezetting van de velden dinsdagen en donderdagen: 

• Kikkervisjes/ guppen/ benjamins: trainen op het hoofdveld; start trainen 18:30uur -tot- 19:30uur 

• Mini's: trainen hoofdveld; start trainen 18:30uur -tot- 20:00uur. 

• Cubs : trainen op trainingsveld; start 18:30uur -tot- 19:50uur. 

• Junioren: trainen op trainingsveld; start trainen 18:30uur -tot- 19:50uur. 

• Colts + senioren: trainen op trainingsveld; start trainen 20:00uur -tot- 21:30uur. 

• Trainingen jeugd; laatste training donderdag 09-07-2020 

• Trainingen senioren; laatste officiële training 07-07-2020 

• Club avonden; zoals de andere zomers zullen we de dinsdagen blijven trainen om ca. 20:00/20:15uur. 

Iedereen is welkom! 

Let op! I.v.m. RIVM maatregels gaan we ervanuit dat iedereen zijn verantwoording neemt in de 1,50m1 maatregel. 

Dus, voorkomen opstoppingen bij de poort met de aankomst en vertrek op ons sportcomplex. 

2. Clubhuis en sportcomplex open en ouders welkom. 

Gelukkig kunnen we de ouders en leden weer welkom heten op ons terrein en in het clubhuis. 

Onderstaande dienen we in acht te houden: 

• in het clubhuis zijn maximaal 40 personen mogelijk. De inrichting (tafels en stoelen aan de bar) zijn hierop aangepast. 

• in en buiten het clubhuis dienen we de 1,50m1 maatregel in acht te nemen 

• ouders zijn weer welkom langs het veld, met de 1,50m1 maatregel in acht te nemen 

Ook voor bovenstaande geld weer zelf discipline en een ieder die daar zijn verantwoording in moet nemen. 

3. Niet douchen na trainen. 

We hebben besloten voorlopig de kleedkamers niet beschikbaar te stellen aan de leden. 

Het schoonmaak protocol heeft ons daartoe doen besluiten. 

4. Info vanuit RIVM deel 1:. 

Zijn wedstrijden en toernooien weer toegestaan? 

Per 1 juli zijn wedstrijden, toernooien en evenementen weer toegestaan, zowel binnen als buiten. Hierbij mag publiek aanwezig zijn. 

Daarbij geldt dat toeschouwers 1,5 meter afstand tot elkaar moeten houden. 

In beginsel mogen er buiten maximaal 250 toeschouwers bijeen zijn. En binnen maximaal 100 personen. 

Daarnaast dienen de hygiëneregels van het RIVM gevolgd te worden. 

• Heb je klachten? Blijf thuis en laat je testen. 

• Houd 1,5 meter afstand (uitzondering tijdens het sporten). 

• Vermijd drukte. 

• Was vaak je handen. 

5. Info vanuit RIVM deel 2: 

Door het coronavirus ben ik (een groot deel van) mijn inkomsten verloren en kan ik de sportcontributie van mijn kinderen niet meer betalen. 

Kan ik hier financiële ondersteuning voor aanvragen? 

Ja, dat is mogelijk. Het Jeugdfonds Sport & Cultuur betaalt de contributie of het lesgeld voor kinderen en jongeren tussen de 0 en 18 jaar die om financiële redenen niet kunnen sporten of geen lessen kunnen volgen bij bijvoorbeeld een theaterclub, dansschool of muziekschool. 

Ga voor meer informatie naar https://jeugdfondssportencultuur.nl/voor-wie/voor-ouders/ 

Er zijn nog wel een aantal zaken waar jullie ons bij kunnen of moeten helpen, hieronder een opsomming: 

- Er is nog steeds een loop/toegangsroute voor aankomst en weggaan 

- Vertel uw kinderen dat ze zich hier aan dienen te houden 

- Desinfectie materialen zijn aanwezig 

- Verzoek aan spelers om 10 minuten voor tijd op de club te zijn 

- Bij aankomst naar trainer / veld gaan en niet rondhangen 

We zijn weer blij dat we jullie weer mogen ontvangen op de club, vertrouwen op jullie medewerking en wensen jullie alvast een fijne zomervakantie. 

Tot snel bij de REL! 

 

Namens het bestuur, 

 

Met ovale groet, 

Thierry Bayle 

Voorzitter REL 

T: 06 -41231813 

E: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. 

W: www.rugbyclubettenleur.nl 

REL en Corona update

Beste Rel-leden, Ereleden, ouders van Jeugdleden en belangstellenden,

Allereerst hopen we dat het goed gaat met een ieder en jullie naasten. Tot zover hebben we niet gehoord dat er leden van onze club besmet zijn of zijn geweest, of in ieder geval niet bewust.

Het heeft even geduurd voordat er weer een update bij jullie binnen valt. We hadden jullie graag eerder geïnformeerd over de stand van zaken maar de wereld waarin we op dit moment leven met bijbehorende consequenties veranderde zo snel dat we niet tegenaan konden informeren…

Laten we jullie even terug nemen in de tijd van de laatste 2 weken….

Een 2-tal weken geleden werd bekend dat de corona-regels werden versoepeld voor sporters en dan met name jeugdspelers. Voor onze sport heeft NOC/NSF gesproken met de rugbybond en daar kwam uit dat de jeugd, onder bepaalde omstandigheden ÉN in overleg met de gemeente, weer de trainingen mag aanvangen. De eerste reactie bij het bestuur was er een van blijdschap, we gaan eindelijk weer rugbyen!

Daar kwam al snel een eerste beer om de hoek, het protocol zoals opgesteld door NOC/NSF en de rugbybond. De richtlijnen die hierin vermeld worden zijn nogal lastig voor een contactsport als rugby. Toch zijn er binnen deze richtlijnen duidelijke afspraken te maken waardoor er toch weer getraind kan worden.

De 2e beer kwam om de hoek, de velden…

Door de uitbraak van Corona en het stoppen van alle sportactiviteiten in Nederland heeft de gemeente destijds besloten om het onderhoud van onze velden naar voor te trekken, normaal begint dit eind mei en dan 1 veld per keer. Nu waren beide velden dus in onderhoud en mogen we die niet betreden…

Toen kwam het bericht dus dat we weer mochten gaan trainen met de jeugd, wat nu?

Snel contact zoeken met de gemeente was de volgende stap, zijn er mogelijkheden om op een andere locatie te trainen? Kunstgrasvelden bij de hockey, voetbal of andere opties?

Ja, er kwamen wat opties naar voor maar het mag wel duidelijk zijn dat deze velden al vol bezet zijn door de verenigingen zelf. Wat nu? Hebben we nog andere opties?

Ja, de optie van park “Grote Tour” vlakbij REL is een optie….Mooi, mag dit van de gemeente? Wat vind handhaving daarvan? Geeft het gemeentelijke corona team hier toestemming voor? Waar lopen we dan tegen aan? Kunnen we issues ondervangen in het corona protocol wat we dan moeten inleveren bij de gemeente?

Het mag duidelijk zijn dat 2 weken met deze opvolgende vragen en problemen zo voorbij zijn….

Waar staan we nu?

We hebben besloten om niet langer te zoeken naar alternatieven en hier geen tijd meer aan te verspillen, er moet gerugbyd worden!

Binnen onze eigen hekken hebben we de velden niet ter beschikking tot 1 juni maar we hebben wel de 2 veldjes beschikbaar (tussen Stags en REL en een voor het hoofdveld). Hierop is het protocol erbij gepakt en wat er dan nog gedaan en geregeld moet worden. Een hele puzzel en een hoop geregel maar we zijn nu wel zover dat we het nagenoeg rond hebben.

Wat betekent het trainen onder de corona regens nu voor ons als rugbyers van REL en de ouders?

De jeugd t/m 18 jaar mag weer gaan trainen. De trainers zijn benaderd en hebben er ook weer zin in!

Om de gehele jeugd weer te laten tranen (zonder onze speelvelden die in onderhoud zijn), hebben besloten:

- dat er 2 trainingsdagen gebruikt om de gehele jeugd te trainen

- dat iedere categorie 1 trainingsavond heeft

Ofwel, jeugdtrainingen t/m 18 jaar:

- Dinsdag             van 18:30 t/m 19:30 uur               turven                  veld tussen hoofdveld & gaashek

                           van 18:40 t/m 19:40 uur               benjamins            veld tussen hoofdveld & gaashek

                           van 18:50 t/m 19:50 uur               junioren               veld tussen REL en Stags

- Donderdag         van 18:30 t/m 19:30uur                mini’s                  veld tussen hoofdveld & gaashek

                           van 18:40 t/m 19:40uur                cubs                    veld tussen REL en Stags

Voor onze “kikkervisjes” (de jongste jeugd tot 5 jaar) hebben we besloten om géén trainingen te organiseren. Het is bij deze kleintjes niet te doen om zonder ouder aan het veld training te geven.

Is er dan nog gesproken om op andere dagen te gaan trainen?

Ja, maar dat betekent dat het hele corona protocol meerdere dagen opgestart moet worden. Dat is met de beschikbare vrijwilligers niet haalbaar.

Betekend dit alles dat we er nu al zijn?

Nee. Het protocol moet getoetst worden door de gemeente en zodra dit goedgekeurd wordt mogen we eindelijk beginnen. De streefdatum om weer te trainen is donderdag 7 mei.

Er zijn nog wel een aantal zaken waar jullie ons bij kunnen of moeten helpen, hieronder een opsomming:

- We moeten de aantal spelers weten die komen trainen.

Verzoek aan jullie om 2 dagen voor de training aan de trainer/begeleider door te geven wie er wel en niet komt trainen. Aantallen zijn van belang om voldoende begeleiding te regelen.

- Er komt een loop/toegangsroute voor aankomst en weggaan.

- Vertel uw kinderen dat ze zich hier aan dienen te houden

- Voor desinfectie materiaal word gezorgd.

- We zijn nog wel op zoek naar handschoentjes. Heeft iemand mogelijkheden om deze te verkrijgen? Laat dat dan aan iemand van bestuur weten!

- Ouders mogen het sportterrein NIET op.

- In het protocol hebben we vast gelegd hoe we om gaan in geval van bijvoorbeeld een blessure.

- Inden er niet voldoende animo is om te trainen zal deze training worden gecanceld. Dit zal via de trainer/begeleider gecommuniceerd worden.

- De aanvang van de trainingstijden zijn uit elkaar gehaald om de categorieën uit elkaar te kunnen houden bij start en einde training.

- Verzoek aan spelers om 10 minuten voor tijd op de club te zijn.

- Kinderen bij aankomst naar hun trainer laten gaan en niet rondhangen.

Een heel verhaal, toch vinden we het nodig om dit met jullie te delen. We zijn hier erg druk mee geweest en willen graag dat jullie weten wat er gespeeld heeft en wellicht nog op ons af komt.

Voor nu kunnen we dus zeggen dat er onder voorbehoud van goedkeuring van het protocol door de gemeente, er eindelijk weer getraind kan en gaat worden!

 

Namens het bestuur,

Met ovale groet,

Thierry Bayle

Voorzitter REL

T: 06 -41231813

E: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. |W: www.rugbyclubettenleur.nl

REL en Corona update

Etten-Leur 14 april 2020

Beste Rel-leden,

Hoe gaat het met een ieder?

We hopen dat jullie en jullie naasten gezond zijn en ondanks deze moeilijke periode toch fijne paasdagen hebben beleefd. 

Afgelopen week heeft het bestuur overleg gehad – uiteraard met inachtneming van de RIVM maatregelen en deels via de digitale route- om de totale situatie op een rijtje te zetten.

We hebben een aantal zaken besproken die op dit moment nodig zijn om vast te leggen en af te ronden.We hebben besloten om het financiële boekjaar te sluiten aangezien er geen geld meer binnen zal komen en de kosten bekend zijn voor de resterende tijd tot 31 mei, de laatste dag van dit financiële boekjaar.

Een van de redenen om dit te doen is om eventueel aanspraak te kunnen maken op de financiële tegemoetkoming die de overheid beschikbaar heeft gesteld voor verenigingen, dank aan een ieder die dit bij ons heeft aangedragen om te bekijken.

Andere reden is dat we ons nu volledig op het nieuwe seizoen kunnen focussen.Dat we in de rode cijfer zullen eindigen, ondanks de eventuele bijdrage van de overheid, mag geen verassing zijn maar gelukkig is REL een financieel gezonde club, we kunnen een “stevige tackel” hebben…

Tijdens de Algemene Ledenvergadering van 1 juli (zet maar in jullie agenda) zullen we de cijfers met jullie delen. 

Het wanneer is dus vast gelegd voor de ALV, alleen nu nog hoe we dit gaan doen….wellicht zijn de restricties om samen te komen dan nog van kracht. We zijn aan het bekijken of er dan wellicht via Teams of Skype iets te regelen valt, vooralsnog wachten we af welke maatregelen de overheid en RIVM zullen opleggen.

Ondanks dat er niet gerugbyd kan worden zijn er wel wat zaken die doorgang vinden op de club.

De accommodatie commissie gaat in volle vaart door om alle kleine en grotere klusjes op te pakken (uiteraard met inachtneming van de 1,5 meter afstand) zodat er bij aanvang van het nieuwe seizoen een clubhuis staat wat er piekfijn bij staat.

Via deze weg willen we deze heren dan nogmaals hartelijk bedanken voor hun inzet en drive!

Als we het dan toch over de accommodatie hebben, de verzekering heeft nog niet betaald (wordt aan gewerkt) voor de schade aan de vloer maar aangezien het clubhuis nu niet gebruikt wordt, gaan we van deze situatie gebruik maken door een nieuwe vloer te laten plaatsen. 

Komende week hopen we een aantal offertes binnen te krijgen waarna er wat ons betreft snel tot leggen van de vloer overgegaan zal worden.

Sportief gezien liggen we helemaal stil, wachtend op een mededeling van de overheid dat we weer het veld op mogen.

Mocht er een bericht komen dat sporten weer mag, zullen we dit direct laten weten en gaan we met veel energie toewerken naar het aankomende seizoen.

Zoals een van de coaches zei “hopelijk hebben we een heel lange voorbereiding voor het nieuwe seizoen” ….

Enkele zaken die afgelopen tijd afgelast zijn of afgelast worden met eventuele verplaatsing:

-             de jeugdtoernooi dagen

-             de senioren trip (alternatieve data waarschijnlijk 3e weekend september)

-             de jeugd trip (nieuws over de het alternatief volgt)

-             de afsluiting seizoen ‘19-’20

-             het kampioensfeest REL heren 1 en cluster (indien mogelijk nog voor vakantie?)

De  activiteiten bij  REL voor seizoen ’20-‘21 worden snel op de website kenbaar gemaakt.

Rest mij op dit moment niets meer dan jullie namens het bestuur heel veel sterkte, geduld en goede gezondheid toe te wensen en hopelijk tot snel!

 

Met ovale groet,
Thierry Bayle
Voorzitter REL
T: 06 -41231813
E: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
W: http://www.rugbyclubettenleur.nl

Afgelasting REL ivm Corona

Etten-Leur, 11 maart.

Beste RELers,

Naar aanleiding van de eerder verschenen mail van de Nederlandse Rugbybond om alle rugby in en om Brabant te annuleren, hebben wij in het bestuur moeten besluiten deze lijn door te trekken en de trainingen van ALLE categorieën tot nader te bepalen datum te annuleren.
Wij betreuren ten zeerste dat we deze beslissing moeten nemen maar we staan eenmaal met de rug tegen de muur. Het bestuur zal de gang van zaken nauwlettend in de gaten houden en direct een update versturen om jullie in te lichten. Dit zal in ieder geval wekelijks gebeuren.
Het bestuur wil hierbij duidelijk maken dat dit zeer waarschijnlijk financiële en sociale consequenties zal hebben voor REL, deze zullen we te zijner tijd moeten bekijken en oplossen.

Namens het bestuur,
Met ovale groet,
Thierry Bayle
Voorzitter REL
T: 06 -41231813
E: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. |W: www.rugbyclubettenleur.nl

Sponsoren